Se încarcă...

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului „Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradițional” constă în consolidarea competitivității zonei pescărești, prin implementarea de acțiuni de valorificare, protejare și conservare a patrimoniului natural și cultural al zonei, pentru menținerea atractivității zonei FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

Prin investiția realizată în cadrul proiectului, se urmărește atingerea obiectivelor specifice constând în creșterea atractivității patrimoniului natural al zonei FLAG, sensibilizarea populației locale cu privire la importanța cunoașterii și protejării patrimoniului natural și cultural, sprijinirea comunităților pescărești din municipiul Tulcea prin construirea unui obiectiv care respectă întocmai caracteristicile arhitecturii tradiționale.

Sub aspectul impactului anticipat prin implementarea proiectului, se urmărește dezvoltarea integrată a zonei pescărești printr-o abordare economică, dar și medio-ambientală, avându-se în vedere implicit valorificarea produselor pescărești, punerea în valoare a arhitecturii tradiționale ce reprezintă o constantă a peisajului rural, reducerea declinului sectorului pescăresc, creșterea nivelului de trai al comunităților pescărești, în ansamblu.

Proiectul are în vedere atingerea unor indicatori calitativi, constând în creșterea nivelului de cunoaștere a produselor tradiționale specifice deltei, creșterea vizibilității produselor specifice pescărești și atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, prin crearea unui obiectiv ce aduce plus valoare pentru produsele realizate în teritoriul FLAG.