Se încarcă...

Despre proiect

Titlul proiectului:
Obiectiv turistic Sat Pescăresc Tradițional
Beneficiar:
Unitatea Administrativ-Teritorială MUNICIPIUL TULCEA
Data publicării:
Decembrie 2015
Contract de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013: 383/27.10.2014

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013
Axa prioritară 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit
Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării
Plan de Dezvoltare Locală Integrată
Măsura 3 – Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei
Măsura 3 – Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei
Acțiunea 4 – Investiții în refacerea unor obiective de patrimoniu care au dispărut sau construirea de obiective care respectă întocmai caracteristicile arhitecturii tradiționale